Par „Apdrošināšanas kompasu”

„Apdrošināšanas kompass” ir Latvijas Bankas izveidots informatīvs rīks, ar kura palīdzību jebkurš interesents var ērti iepazīties ar svarīgākajiem to apdrošinātāju – apdrošināšanas sabiedrību un Eiropas Savienības dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu – darbības rādītājiem, kas pakalpojumus sniedz Latvijā.

Informācija apkopota no apdrošinātāju ceturkšņa pārskatiem. Šo rādītāju analīze ir viens no kritērijiem, ko klients ņem vērā, pieņemot lēmumu par apdrošināšanas līguma slēgšanu. Šie rādītāji jāskata kontekstā ar kopējo apdrošinātāja darbību – apkopotie dati ir informatīvi. Izšķiršanās paliek katra paša ziņā, izvērtējot arī apdrošinātāja sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību, kā arī apkalpošanas kvalitāti, pakalpojumu komisijas maksu un citus kritērijus.

Papildu informācija ir pieejama www.bank.lv un katra apdrošinātāja tīmekļvietnē.

Papildus tam Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.bank.lv Excel tabulā apkopoti visu Latvijas apdrošināšanas sabiedrību publisko ceturkšņa pārskatu galvenie finanšu darbības rādītāji, kā arī Latvijas Bankai iesniegtā informācija par to Eiropas Savienības dalībvalstīs dibinātu apdrošinātāju filiāļu darbības apjomu, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā.

Detalizētu informāciju par darbības rādītājiem var iegūt arī katra apdrošinātāja tīmekļvietnē, kur jābūt publicētiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem un gada pārskatiem.

Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem un neuzņemas saistības, kas rodas vai izriet no sniegto datu analīzes un interpretācijas. Dati ir aktuāli par situāciju pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Turpināt